LandinLandรวมเรื่องบ้านเครื่องมืองานช่างความรู้ที่ดินเกษตร - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

มืองในเมือง
โครงการ เมืองในเมือง รวมระบบการกินอยู่ได้ด้วยตนเอง

บนพื้นที่ดินอาศัย ผนวกการเกษตร พลังงาน

และแปรรูปอาหารอย่างสมบูรณ์
โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ดินทิ้งพักนาน ที่ดินว่างเปล่าไม่พัฒนา

หรือแม้แต่โครงการเกษตรร้าง ให้กลับมามีการทำประโยชน์

สร้างรายได้ ในรูปแบบวิถีพอเพียง พึ่งพาตนเอง

โครงการ
"บ้าน ฟาร์ม เกษตร"

อีกหนึ่งในโครงการของบริษัท แลนด์อินแลนด์ จำกัด
โดยบริการออกแบบจัดสร้างบ้านสำเร็จบ้านสร้างเร็ว
ที่ตะหนักความสำคัญด้านสุขภาพผนวกการอยู่อาศัย
บ้านฟาร์มเกษตร จึงเป็นบ้านที่อยู่สบายพร้อมระบบการเกษตรในบ้าน

 
โครงการรถพลังงานไฟฟ้า เพื่อการบรรทุก การเกษตร
. . .
 
ตรา


จัดซื้อก่อสร้าง.com

Back to content | Back to main menu