ความรู้งานเกษตร Farmer knowledge - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

ระบบเกษตรแลนด์

ระบบเกษตรพึ่งพาตนเอง

แลนด์ อิน แลนด์ ให้ความสำคัญเรื่องการเกษตร  เพาะปลูกและแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
เกษตรพึ่งพาตนเอง จะต้องจัดการพื้นที่เพาะปลูก ให้ได้ประโยชน์สูงสุด


พึ่งพาตนเอง คือ การจัดการเกษตรด้วยตนเองหรือคนอื่นได้ โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด ทั้งต้นทุนเงิน ต้นทุนทรัพยากร ต้นทุนเวลา
ซึ่งอาจใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เข้ามาช่วยได้  ผสมกับรูปแบบเกษตรใหม่ต่างๆ เพื่อให้คุ้มค่าอย่างที่สุด

ระบบเกษตร จึงแบ่งตามการทำงาน เช่น

1. ระบบน้ำเกษตร ตามฤดู

2. ระบบเกษตร 1ไร่ 1แสน หมุนเวียน 1-10 ปี

3. ระบบพลังงานไฟฟ้า

4. ระบบพลังงานชีวมวล ชีวภาพ

5. ระบบโรงเรือน ไม่ใช้ดิน

6. ระบบเกษตรพื้นที่จำกัดในรั้วบ้าน


7. ระบบการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยวแบบเพิ่มมูลค่า
ระบบนน้ำเกษตร    แบ่งได้ตามการทำงานบนพื้นที่เกษตร  และพื้นที่สวน  จึงแบ่งองค์ประกอบในการทำระบบน้ำ ได้ตามนี้

1. เลือกระบบน้ำให้เหมาะสม ตรงกับการเกษตรที่ทำ   โดยควรระบุให้ได้ว่าทำระบบน้ำเพื่อใช้งานอะไร เช่น แปลงผัก แปลงสวน โรงเรือน เป็นต้น

2. จัดเตรียมระบบ  คือ การจัดสรรพื้นที่วางระบบน้ำ ตามขนาดเนื้อที่งาน อาจร่างแบบเพื่อจัดโซนระบบได้

3. การวางท่อระบบ คือ เมื่อจัดพื้นที่แต่ละโซนแล้ว ควรออกแบบกำหนดขนาดท่อ  วาล์ว ให้สัมพันธ์กับปริมาณไหลน้ำและแรงดัน

4. เครื่องปั้มสูบน้ำ มีความสำคัญในระบบน้ำเกษตรมาก เพราะปั้มสูบน้ำจะนำน้ำเข้ามาเพิ่มแรงดันแล้วจ่ายไปตามท่อ


เมื่อวางแผนระบบน้ำตามเป้าหมายใช้งานได้แล้ว ควรเลือกใช้อุปกรณ์ระบบน้ำให้เหมาะสม   >>ดูอุปกรณ์ระบบน้ำ...


อุปกรณ์ระบบน้ำอธิบายตามแบบวงจรหลัก

1. ปั้มสูบน้ำ  และแทงค์น้ำหรือบ่อน้ำ

2. เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ
irrigation controler
3.
วาล์วน้ำ
4. ท่อน้ำประธาน ท่อน้ำรอง ท่อน้ำย่อย
5. หัวจ่ายน้ำ แบบการใช้งานต่างๆ


Back to content | Back to main menu