พัฒนาที่ดินถูกทอดทิ้ง - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

โครงการเมือง ใน เมือง

การพัฒนา ที่ดินถูกทอดทิ้ง

หนึ่งในโครงการ เมืองในเมือง  โดยการเข้าปรับปรุงบูรณะ ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินถูกทอดทิ้ง เจ้าของที่เหนื่อยใจกับที่ไร้ประโยชน์ล่วงเลยเวลา

การพัฒนาของ เมืองในเมือง จะปรับพื้นที่ให้ครบสาธารณูปโภค  การจัดสัดส่วนพื้นที่ทำเกษตรกรรม หมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ตลอดจนการส่งเสริมการแปรรูปพืชผักจากเหลือกินเหลือใช้แล้ว ให้เป็นรายได้ให้กับเจ้าของที่อีกทางหนึ่งBack to content | Back to main menu