เมืองในเมือง คือ - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

โครงการเมือง ใน เมือง


โครงการ เมืองในเมือง
กับแนวความคิดที่ว่า  " พื้นที่สุขกายสุขใจ"

ศูนย์ที่รวมระบบการกินอยู่ได้ด้วยตนเอง  บนพื้นที่ดินอาศัย ผนวกการเกษตร พลังงาน และแปรรูปอาหาร

โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ดินถูกทอดทิ้งร้าง ที่ดินว่างเปล่าไม่พัฒนา หรือแม้แต่โครงการเกษตรร้าง
ให้กลับมามีการทำประโยชน์ สร้างรายได้ ในรูปแบบวิถีพอเพียง พึ่งพาตนเอง

โดย เมืองในเมือง จะพัฒนาตั้งแต่การออกแบบจัดสรรพื้นที่ ระบบเกษตร การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด
เรียกได้ว่าครอบคลุมการทำประโยชน์บนผืนทีดินตามสภาพท้องถิ่นเดิมเมืองในเมือง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
   
    1.
การพัฒนาที่ดินถูกทอดทิ้ง เจ้าของที่เหนื่อยใจที่ดินถูกเจ้าของโครงการทิ้งร้างไม่มีการพัฒนาต่อเหมือนดังโฆษณาสวยหรูแต่แรก หรือเจ้าของที่ดินไม่สามารถจัดการสร้างประโยชน์บนผืนที่ดินได้อย่างต้องการ >>ดูข้อมูลเพิ่มเติม...
    
    2. การจัดการพื้นที่ดินสร้างรายได้ รูปแบบ 1ไร่ 1แสน ที่ต้นทุนต่ำ โดยระบบหมุนเวียน >>ดูข้อมูลเพิ่มเติม...


Back to content | Back to main menu