ตรวจมาตรฐานวัสดุก่อสร้าง - LandinLand :เว็บไซต์รวมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน ในสังคมเมืองไทยและข้อมูลสังคมอาเซียน

Line : @LandinLand
Go to content

Main menu:

ข้อควรรู้เรื่องที่ดิน > ตรวจสอบมอก.

โยธาและวัสดุก่อสร้าง

1 มอก. 15 เล่ม 1-2555  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ  
 วันที่มีผลใช้บังคับ : 3 พ.ค. 2557  
2 มอก. 20-2543  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม  
วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 ต.ค. 2547  
3 มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย  
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 พ.ค. 2549  
4 มอก. 95-2540  ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง  
วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 มี.ค. 2546  
5 มอก. 348-2540  เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 6 ธ.ค. 2541  
6 มอก. 420-2540  ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง  
วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 มี.ค. 2546  
7 มอก. 528-2548  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 เม.ย. 2551  
8 มอก. 792-2554  เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ส.ค. 2556  
9 มอก. 880-2547  กระจกโฟลตใส
วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 มิ.ย. 2548  
10 มอก. 1227-2539  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 พ.ค. 2541  
11 มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น  
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 เม.ย. 2551  
12 มอก. 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง
วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 พ.ย. 2544  
13 มอก. 1390-2539  เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ส.ค. 2541  
14 มอก. 1479-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544  
15 มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ  
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544  
16 มอก. 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
วันที่มีผลใช้บังคับ : 11 เม.ย. 2554  
17 มอก. 1735-2542  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544  
18 มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์  
วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 พ.ย. 2544  
19 มอก. 1999-2543  เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ก.ย. 2545  
20 มอก. 2011-2543  เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ก.ย. 2545  
21 มอก. 2012-2543  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 พ.ค. 2545  
22 มอก. 2060-2543  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ต.ค. 2545  
23 มอก. 2140-2546  เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์
วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2548  
24 มอก. 2508-2555  กระเบื้องเซรามิก
วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 ม.ค. 2557

Back to content | Back to main menu