LandinLand รับออกแบบพัฒนาที่ดินเพื่อทำเกษตร สุขภาพและบ้านวัยเกษียณ - เมืองในเมือง รวมเรื่องจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสุขกายสุขใจ

"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ดิน
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Go to content

Main menu:

LAND in LAND
บริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
สร้าง...เมืองในเมือง  "พื้นที่สุขกาย สุขใจ"

โทร.02-107-0055, 085-919-0888


 id line:  @landinland 

   
  


 แลนด์อินแลนด์ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ความรู้ การเกษตรจัดการพื้นที่ดินแบบ "เมืองในเมือง"

การส่งเสริมช่องทางตลาด, สินค้าแปรรูปในไทยและ CLMV

รวมทั้งการบริการสร้างบ้านสุขภาพเพื่อวัยเกษียณแบบ"บ้านฟาร์มเกษตร"
โดยรวมแนวความคิด


จากสภาวะปัญหาด้านสุขภาพ และอัตราการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นของคนไทย  จริงแล้วล้วนมาจากสภาวะสิ่งแวดล้อมและอาหารการรับประทานอาหาร ประกอบส่งผลต่อจิตใจและร่างกาย
บ้านพักอยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทย  อากาศค่า PM2.5สูง  อาหารที่มีสารพิษเจือปนสูง  ค่าใช้จ่าย ปัญหาปากท้อง ที่สร้างความเคลียดส่งผลกระทบร้ายอย่างช้าๆ
 แลนด์อินแลนด์ จึงเล็งเห็นความสำคัญ ที่ต้องแก้พื้นฐานในข้อการกินอยู่     และการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่เพิ่มทุนสุขภาพให้มากขึ้น  ได้ด้วยตนเองและทุกคนในบ้านงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการ


- บริการรับพัฒนาที่ดิน

โดยการวางแผนการใช้ประโยชน์บนผืนที่ดินในรูปแบบเกษตรผสมผสาน  ทั้งแปลงเล็กใหญ่ การวางระบบออกแบบการปลูกพืชผัก ไม้ต้น ระบบน้ำ พลังงาน จนถึงการตลาดแปรรูป

- บริการสร้างบ้าน Block Mold คือ
บริการออกแบบและสร้างบ้านด้วยระบบใหม่แข็งแรงก่อสร้างเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ให้ความแข็งแรงเท่าโครงสร้างเหล็กเก็บเสียงได้ดี เหมาะสำหรับเป็นบ้านขนาดเล็ก,บ้านสำหรับตากอากาศในสวนไร่ หรือเป็นออฟิศ,ร้านค้า ตามแต่การออกแบบปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

- โครงการ เมืองในเมือง คือ

ศูนย์รวมจัดการการสร้างสุขภาพยั่งยืนบนพื้นที่ดิน ให้ทำกินอยู่ได้ด้วยตนเอง
โดยการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่ว่าแปลงเล็ก ใหญ่ ให้มีการพัฒนาสามารถจัดการสร้างประโยชน์บนผืนที่ดินได้ตามต้องการ


- โครงการ บ้านฟาร์มเกษตร คือ

บ้านที่อยู่พึ่งพาด้วยตนเอง สร้างบ้านสุขภาพพร้อมระบบเกษตรลอยตัวในพื้นที่บ้าน
 
 


  

   บริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
Line ID: @landinland
"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำประโยชน์บนที่ดิน ภาษีที่ดิน และการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Back to content | Back to main menu