บริการรับพัฒนาที่ดิน LandinLand รับออกแบบพัฒนาที่ดินเพื่อทำเกษตร สุขภาพและบ้านวัยเกษียณ - เมืองในเมือง รวมเรื่องจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสุขกายสุขใจ

"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ดิน
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Go to content

Main menu:

การพัฒนาที่ดิน

การพัฒนา ที่ดินถูกทอดทิ้ง

หนึ่งในโครงการ เมืองในเมือง  โดยการเข้าปรับปรุงบูรณะ ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินถูกทอดทิ้ง เจ้าของที่เหนื่อยใจกับที่ไร้ประโยชน์ล่วงเลยเวลา

การพัฒนาของ เมืองในเมือง จะปรับพื้นที่ให้ครบสาธารณูปโภค  การจัดสัดส่วนพื้นที่ทำเกษตรกรรม หมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ตลอดจนการส่งเสริมการแปรรูปพืชผักจากเหลือกินเหลือใช้แล้ว ให้เป็นรายได้ให้กับเจ้าของที่อีกทางหนึ่งบริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
Line ID: @landinland
"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำประโยชน์บนที่ดิน ภาษีที่ดิน และการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Back to content | Back to main menu