การพัฒนาที่ดินแบบเมืองในเมือง-รับออกแบบพัฒนาที่ดินเพื่อทำเกษตร - เมืองในเมือง รวมเรื่องจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสุขกายสุขใจ

"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ดิน
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Go to content

Main menu: 
บริการออกแบบ พัฒนาที่ดิน
เพื่อทำเกษตรกรรม


 
   


 

 

เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่2563ที่เริ่มต้นไปนี้
ตามการใช้ประโยชน์บนที่ดินมีหลายแบบ

 
การพัฒนาที่ดินปล่อยทิ้งร้าง สู่การทำเกษตร จะช่วยลดความหนักใจของผู้เป็นเจ้าของที่ดินทิ้งร้าง
ลดภาระค่าภาษีที่ดินประเภท "ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ"
และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อทรัพย์ที่ดินเปล่านี้ออกไปได้ง่าย เพราะคนจะซื้อมองเห็นว่ามีรายรับได้แต่ต้นแล้ว  
 
อย่างน้อยแม้ช่วงรอการลงทุนอื่นใดบนแปลงที่ดินก็ยังเป็นรายได้จากการเก็บผลผลิตเกษตร ถึงแม้ไม่มากมายแต่เจ้าของที่ยังได้ทานพืชผักที่ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มีผลดีต่อสุขภาพ


ประโยชน์จากการพัฒนาที่ดิน จากแลนด์อินแลนด์

1.       ลดการเสียภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นค่าภาษีที่ดินเกษตรกรรม

2.       ปรับที่ดินเปล่า ปล่อยทิ้งร้าง  กลายเป็นที่ดินก่อเกิดประโยชน์

3.       ออกแบบการทำเกษตรผสมผสาน ได้พืชผักหลากหลายแก่เจ้าของที่ดิน

4.       เจ้าของที่ดินได้กินพืชผัก ที่ต้องการ ตามที่กำหนดให้ ตลอดทั้งปี

5.       เพื่อให้เป็นพืชผักเกษตรอินทรีย์-ปลอดสาร

6.       นอกจากเก็บกินแล้วเจ้าของที่มีรายได้เสริม

7.       ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่ดิน ที่มีการพัฒนาแบบมีรายได้

8.       ให้ชุมชนใกล้แปลงที่ดินได้ซื้อพืชผักที่สดสะอาดปลอดภัยจากหน้าไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
Line ID: @landinland
"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำประโยชน์บนที่ดิน ภาษีที่ดิน และการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Back to content | Back to main menu