บ้านฟาร์มเกษตร เมืองในเมือง - เมืองในเมือง รวมเรื่องจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสุขกายสุขใจ

"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ดิน
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Go to content

Main menu:


โครงการ  บ้าน ฟาร์ม เกษตร

อีกหนึ่งในโครงการของบริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
โดยบริการออกแบบจัดสร้างบ้านสำเร็จทีตะหนักความสำคัญด้านสุขภาพผนวกการอยู่อาศัย

บ้านฟาร์มเกษตร จึงเป็นบ้านที่อยู่สบายพร้อมระบบการเกษตรในบ้าน เป็นบ้านที่พึ่งพาตนเอง ช่วยลดต้นทุน  การใช้พลังงาน  ต้นทุนอาหาร แต่เพิ่มต้นทุนสุขภาพที่ดีให้กับคนทั้งครอบครัว

แนวความคิด โครงการ บ้าน ฟาร์ม เกษตร คือ
"บ้านที่อยู่พึ่งพาด้วยตนเอง พร้อมระบบเกษตร เพื่อสุขภาพของครอบครัว"

บ้านฟาร์มเกษตร  ใช้หลักการอยู่อาศัยให้สุขภาพดี  อารมณ์ดี  กินอยู่ดี  เพิ่มรายได้  โดยให้บริการออกแบบจัดสร้างบ้านสำเร็จ    ที่คำนึงสุขลักษณะด้านสุขภาพกายใจของคนในบ้าน รวมทั้งระบบเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้าน เช่น พื้นที่ชั้น1  หรือระเบียงชั้น2  หรืออยู่ภายในรั้วของบ้าน

นอกเหนือจากนี้  บ้านฟาร์มเกษตร  ยังให้หลักความสำคัญส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้วย  หน้าร้านบ้านฟาร์มเกษตร  ตามหลักวิถีพอเพียง เมื่อเหลือกินเหลือใช้  จึงนำมาขายสร้างรายได้
ช่นเดียวกัน  เมื่อผลผลิตอาหารที่ปลูกใน บ้านฟาร์มเกษตร มีมากพอกินในบ้าน จึงนำมาจำหน่ายหรือแปรรูปให้คนในท้องถิ่น มอบอาหารที่ปลอดสารมอบสุขภาพที่ดีส่งต่อให้แก่กัน  
  
ดูสูตรอาหาร Vita Pot สำหรับต้านโรค, เสริมสุขภาพ
บริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
Line ID: @landinland
"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำประโยชน์บนที่ดิน ภาษีที่ดิน และการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Back to content | Back to main menu