บ้านฟาร์มเกษตร เมืองในเมือง - เมืองในเมือง รวมเรื่องจัดการที่ดินเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสุขกายสุขใจ

"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ดิน
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Go to content

Main menu:

บ้านฟาร์มเกษตร


โครงการ  บ้าน ฟาร์ม เกษตร

อีกหนึ่งในโครงการของบริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
โดยบริการออกแบบจัดสร้างบ้านสำเร็จทีตะหนักความสำคัญด้านสุขภาพผนวกการอยู่อาศัย

บ้านฟาร์มเกษตร จึงเป็นบ้านที่อยู่สบายพร้อมระบบการเกษตรในบ้าน เป็นบ้านที่พึ่งพาตนเอง ช่วยลดต้นทุน  การใช้พลังงาน  ต้นทุนอาหาร แต่เพิ่มต้นทุนสุขภาพที่ดีให้กับคนทั้งครอบครัว

แนวความคิด โครงการ บ้าน ฟาร์ม เกษตร คือ
"บ้านที่อยู่พึ่งพาด้วยตนเอง พร้อมระบบเกษตร เพื่อสุขภาพของครอบครัว"

บ้านฟาร์มเกษตร  ใช้หลักการอยู่อาศัยให้สุขภาพดี  อารมณ์ดี  กินอยู่ดี  เพิ่มรายได้  โดยให้บริการออกแบบจัดสร้างบ้านสำเร็จ    ที่คำนึงสุขลักษณะด้านสุขภาพกายใจของคนในบ้าน รวมทั้งระบบเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้าน เช่น พื้นที่ชั้น1  หรือระเบียงชั้น2  หรืออยู่ภายในรั้วของบ้าน

นอกเหนือจากนี้  บ้านฟาร์มเกษตร  ยังให้หลักความสำคัญส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้วย  หน้าร้านบ้านฟาร์มเกษตร  ตามหลักวิถีพอเพียง เมื่อเหลือกินเหลือใช้  จึงนำมาขายสร้างรายได้
ช่นเดียวกัน  เมื่อผลผลิตอาหารที่ปลูกใน บ้านฟาร์มเกษตร มีมากพอกินในบ้าน จึงนำมาจำหน่ายหรือแปรรูปให้คนในท้องถิ่น มอบอาหารที่ปลอดสารมอบสุขภาพที่ดีส่งต่อให้แก่กัน  

ประเภทของ บ้าน  ฟาร์ม เกษตร

1. การบริการรับสร้างบ้านสุภาพพร้อมระบบเกษตรในรั้วบ้าน  
สำหรับสุขภาพครอบครัว โดยออกแบบให้พื้นที่1ชั้นเป็นพื้นที่เกษตรปลูกผักในบ้าน   พร้อมออกแบบจัดสรรแบ่งพื้นที่แปลงพืชผักหมุนเวียน1ปี   โดยเป็นบ้านสำเร็จ บ้านสร้างเสร็จเร็ว โดยใช้เทคนิคต่างจากเดิม เช่น บ้านอิฐประสาน บ้านไร้คาน บ้านน็อคดาวน์ บ้านโฟม เป็นต้น


2. การบริการรับออกแบบระบบเกษตรในพื้นที่บ้าน แม้มีพื้นที่จำกัดภายในรั้วบ้าน  

  
ดูสูตรอาหาร Vita Pot สำหรับต้านโรค, เสริมสุขภาพ
บริษัท แลนด์ อิน แลนด์ จำกัด
Line ID: @landinland
"เมืองในเมือง" รวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำประโยชน์บนที่ดิน ภาษีที่ดิน และการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
การเกษตร สุขภาพ และบ้านวัยเกษียณ
Back to content | Back to main menu